Mrloctv.art Thơ Sơn Thủy - Mrloctv.art Nhảy đến nội dung

Thơ Sơn Thủy

Ông giáo tìm tri kỷ - Tranh sơn thủy | Thơ song lục lục

Cô gái hồng nhan - Tranh sơn thủy | Thơ song lục lục

Nhớ là đợi chờ - Tranh sơn thủy | Thơ song lục lục

Bình yên nặng lòng - tranh sơn thủy | Thơ song lục lục

Bức tranh sơn thủy - châm ngôn cuộc sống của mình