Một nét tính cách của bản năng bẩm sinh văn hóa và nghệ thuật.
Nguồn động lực tiên phong trong cuộc sống và hành trình chạy đua bản thân con người.
Thắng hay bại là một bài học trải nghiệm bước thêm một bước cho tuổi đời thành công trong sự nghiệp.

Lượt Xem