Không sử dụng máy tính liệu bạn có thể vượt qua bài kiểm tra đơn giản này không? Hãy cùng thử nhé Không sử dụng máy tính liệu bạn có thể vượt qua bài kiểm tra đơn giản này không? Hãy cùng thử nhé Nhảy đến nội dung

Không sử dụng máy tính liệu bạn có thể vượt qua bài kiểm tra đơn giản này không? Hãy cùng thử nhé

Hình minh họa

Toán học là ngành khoa học đòi hỏi chúng ta phải vận dụng khả năng suy luận và sự thông minh của trí óc. Toán học có thể giải quyết gần như mọi vấn đề trong xã hội, từ kinh tế, khoa học, kỹ thuật, cho đến công nghệ và nhiều thứ khác nữa.
Do đó, nhằm tạo thêm nhiều nội dung mới cho bạn đọc bên cạnh nhưng thông tin công nghệ truyền thống, team mình đã tìm và đăng thêm nhưng bài đố vui về tính toán đơn giản để giúp bạn đọc giải trí, thư giãn và có thể tương tác được nhiều hơn.

Vfa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với các câu hỏi về toán học, đừng lo lắng và cũng đừng bị đánh lừa bởi những câu hỏi dễ như ăn kẹo này nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi.

Câu 1: Nếu bạn làm tròn chữ số hàng chục gần nhất thì số nào dưới đây có thể làm tròn đến 40?

Hình minh họa

A. 14

B. 18

C. 21

D. 27

Câu 3: Nếu bây giờ là 10 giờ sáng thì 5 tiếng nữa sẽ là mấy giờ?

Hình minh họa

A. 3 giờ chiều

B. 4 giờ chiều

C. 5 giờ chiều

D. 6 giờ sáng

Câu 4: Miếng tam giác màu đen có kết quả ứng với phân số nào dưới đây?

Hình minh họa

A. 1/6

B. 5/6

C. 7/8

D. 1/8

Câu 5: Chu vi của một sân bóng đá với chiều rộng 5cm và chiều dài 4cm sẽ là bao nhiêu?\

Hình minh họa

A. 9cm

B. 10cm

C. 18cm

D. 20cm

Câu 6: Các số dưới đây, số nào không phải là bội số của 7?

Hình minh họa

A. 28

B. 42

C. 57

D. 63

Câu 7: Số 642 khi làm tròn đến chữ số hàng trăm, sẽ có kết quả là?

Hình minh họa

A. 600

B. 620

C. 630

D. 700

Câu 8: Chấm vàng trên đoạn thẳng tương ứng với phân số nào dưới đây?

Hình minh họa

A. 3/4

B. 6/8

C. 5/6

D. 2/3

Câu 9: Hoàn thành dãy số sau: 24, 36, 48,..

Hình minh họa

A. 50

B. 52

C. 60

D. 62

Câu 10: Cẩn thận nhé: 38 + 63 = ?

Hình minh họa

A. 91

B. 101

C. 109

D. 111

Đáp án: 1. B; 2. C; 3. A; 4. D; 5. C; 6. C; 7. A; 8. D; 9. C; 10. B

Bạn có bị đánh lừa bởi câu hỏi nào không? Hãy chia sẻ kết quả của mình ở bên dưới phần bình luận nhé.

Nguồn: Buzzfeed