Rượu là cô đơn trong tâm sự của tôi Rượu là cô đơn trong tâm sự của tôi Nhảy đến nội dung

Rượu là cô đơn trong tâm sự của tôiRượu là cô đơn trong tâm sự của tôi 

   Alcohol is lonely in my confidences
By Photographer