Hoàng tử cá đến đảo lạ Hoàng tử cá đến đảo lạ Nhảy đến nội dung

Hoàng tử cá đến đảo lạ
Tôi đang ở trong đại dương bao la, trong một giấc ngủ sâu trong cơn bão, nó đưa tôi đến vùng xa xôi và xa xôi này của hòn đảo.
Dường như tôi không biết ở đâu, vì tôi không thể điều hướng đường về.
Đây là nơi có một hòn đảo không có người ở, tôi sợ mọi thứ như một con người.
Tôi đã thay đổi hình dạng mất đuôi cá, với hai chân như cơ thể người.
Và chờ đợi để hồi phục, tôi sẽ trở lại đại dương.
   


By Photographer