Buồn nổi không thể nói với tôi Buồn nổi không thể nói với tôi Nhảy đến nội dung

Buồn nổi không thể nói với tôiBuồn nổi không thể nói với tôi!
Đó là ngay từ sự mù quáng ngọt ngào, 
nhưng sự lừa dối của tình yêu khiến tôi không thể nói nên sự im lặng thật cô đơn.  


  

Sadly can't tell meBy Photographer