Bạn có giống tôi không, tôi là một cô gái cá tính Bạn có giống tôi không, tôi là một cô gái cá tính Nhảy đến nội dung

Bạn có giống tôi không, tôi là một cô gái cá tínhĐúng ! Con gái không cá tính rất khó coi lắm.
Đó là một bản chất của tôi
Tôi thích nó ! với bản chất đúng đắn và quyết đoán của cuộc sống. 
Bạn muốn giống như tôi không?  
Are you like me, I'm a girl of personality

By Photographer