Truy nã - Wanted | Ghost Dance - Black man crew Truy nã - Wanted | Ghost Dance - Black man crew Nhảy đến nội dung

Truy nã - Wanted | Ghost Dance - Black man crew
Space security captures blackman where secret science lab
But unfortunately, his accomplices saved the black man with stealth technology
They disabled security at the detention center, when they showed up
We recorded security cameras in the cell and were told
The black man and their companions escape in a breathtaking way
Invite the world to watch the movie

An ninh vũ trụ bắt giữ người da đen nơi phòng thí nghiệm khoa học bí mật.
Nhưng thật không may, đồng phạm đã cứu người đàn ông da đen bằng công nghệ tàng hình.
Họ vô hiệu hóa an ninh tại trung tâm giam giữ, khi họ xuất hiện.
Chúng tôi đã ghi lại camera an ninh trong phòng giam và được cho biết.
Người đàn ông da đen và bạn đồng hành của họ trốn thoát một cách ngoạn mục.


By Designer