Một tách cà phê trên đường phố, những gì bạn sẽ thấy vào ban đêm Một tách cà phê trên đường phố, những gì bạn sẽ thấy vào ban đêm Nhảy đến nội dung

Một tách cà phê trên đường phố, những gì bạn sẽ thấy vào ban đêm
Một chút vắng vẻ, một chút người đi lại trên phố.Khi tôi ngồi và thấy sự im lặng, tôi nhìn theo hướng nghệ thuật, với ý tưởng về cà phê trên đường phố.

Nghệ thuật tôi nói như một tầm nhìn, là điểm tối của ánh sáng mờ trong đêm.

Tôi tìm kiếm sự bình yên để tránh sự nhộn nhịp, đó là tôi cần thực hiện một quan điểm nghệ thuật, mang lại một tâm hồn sâu sắc cho hình ảnh trong đêm.


A cup of coffee in the street, what you will see at night


By Photographer