Lễ hội Halloween và Thợ săn Ma | Bộ sưu tập chụp hình những con ma tại lễ hội 31/10 Lễ hội Halloween và Thợ săn Ma | Bộ sưu tập chụp hình những con ma tại lễ hội 31/10 Nhảy đến nội dung

Lễ hội Halloween và Thợ săn Ma | Bộ sưu tập chụp hình những con ma tại lễ hội 31/10
Bọn chúng nhân dịp ngày lễ hội để mở cánh cửa địa ngục, 
chúng chỉ có một buổi tối ra ngoài vào ban đêm ngày 31/10 
Những con ma các loại tổ chức ngày tiệc 
ăn chơi vui đùa những cơn thỏa thích của chúng
Tôi là thợ săn ! tôi được lệnh săn ảnh những con ma 
Nếu chúng quấy động làm sai quy tắc
 tôi có quyền cáo báo Quỷ Chúa chừng phạt chúng !
Đây là nhiệm vụ của tôi Thợ săn Ma

Lễ hội Halloween và Thợ săn Ma 
Bộ sưu tập chụp hình những con ma tại lễ hội 

  Lễ hội Halloween và Thợ săn Ma 
Bộ sưu tập chụp hình những con ma tại lễ hội 


By Photographer