Lễ hội Halloween và Thợ săn - Halloween and Hunter | Những con ma Thật ghê rợn Lễ hội Halloween và Thợ săn - Halloween and Hunter | Những con ma Thật ghê rợn Nhảy đến nội dung

Lễ hội Halloween và Thợ săn - Halloween and Hunter | Những con ma Thật ghê rợn
Bọn chúng nhân dịp ngày lễ hội để mở cánh cửa địa ngục, 
chúng chỉ có một buổi tối ra ngoài vào ban đêm ngày 31/10 
Những con ma các loại tổ chức ngày tiệc 
ăn chơi vui đùa những cơn thỏa thích của chúng
Tôi là thợ săn ! tôi được lệnh săn ảnh những con ma 
Nếu chúng quấy động làm sai quy tắc
 tôi có quyền cáo báo Quỷ Chúa chừng phạt chúng !
Đây là nhiệm vụ của tôi Thợ săn Ma


Lễ hội Halloween và Thợ săn - Halloween and Hunter 
Những con ma Thật ghê rợn