Sài Gòn - Cuộc sống thực tế Ngày và Đêm | Bộ sưu tập ảnh nói lên câu chuyện đời sống Sài Gòn - Cuộc sống thực tế Ngày và Đêm | Bộ sưu tập ảnh nói lên câu chuyện đời sống Nhảy đến nội dung

Sài Gòn - Cuộc sống thực tế Ngày và Đêm | Bộ sưu tập ảnh nói lên câu chuyện đời sống


Chính tôi cũng không tin !
thành phố đẹp rộng lớn như sài gòn mà còn rất nhiều điều để chúng ta suy nghĩ .
Vâng ! Tôi thay lời bằng hình ảnh để bạn thấy và ngẫm nghĩ 
Sài gòn cuộc sống ngoài đời thực tế như thế nào? Ngày và Đêm  
Sài Gòn - Cuộc sống thực tế Ngày và Đêm | Bộ sưu tập ảnh nói lên câu chuyện đời sống


Thành phố Hồ Chí Minh

By Photographer