Nữ gia tộc ngồi ngâm trà một mình tại dinh thự thời phong kiếnÝ tưởng dựng lại câu chuyện  thời phong kiến, 
với hình ảnh bộ màu cũ rích, nước màu khác hẵn với thời đại hiện ngày nay
cảm giác như được trở lại thời phong kiến ngâm trà với thiếu nữ 
Nào chúng ta cùng tham khảo bộ sưu tập      

Girl Style
Nữ gia tộc ngồi ngâm trà một mình tại dinh thự thời phong kiến 

   

By Photographer

Tin tức - ứng dụng cửa hàng công nghệ

Catalog Shooting

Maniplution | Picture Art

Magic Art | SNOW PRINCESS | Shotting Foto

Cảm hứng từng nhịp | House Relax - Beat Deep Vol 6

Nghệ thuật hôn mê | House - Beat Deep vol 5

Bộ sưu tập Sexy Fashion

Bộ sưu tập công chúa

Bộ sưu tập Man

Bộ sưu tập Girl

Bộ sưu tập baby