Con Sông - River | Chill Music - Beat Deep vol 26 Con Sông - River | Chill Music - Beat Deep vol 26 Nhảy đến nội dung

Con Sông - River | Chill Music - Beat Deep vol 26Con Sông - River | Chill Music - Beat Deep vol 26

Cảm xúc tăng nhiệt độ lấn áp sự rung động
Thả nỗi buồn vào nhạc cứ việc rơi lệ.
Ổn định tinh thần không còn nỗi nhớ trong tim
Vì nỗi nhớ đã tan biến trong Chill Music

Chill music chính gốc !
Chú ý : Nếu bạn muốn nghe bài này , tôi khuyên bạn cứ việc khóc hết nước mắt .... nếu ai đang có cảm xúc chất chứa trong lòng. nghe 1 lần duy nhất sẽ ổn định trở lại không còn tổn thương điều gì ? vì nhạc này có thể gây nghiện , xin cảm ơn

vào Youtube : https://youtu.be/VACSlFEIUms | Play


By Designer