Người đàn ông phong cách đường phố tâm sự và mong đợi sự thay đổiNgười đàn ông phong cách đường phố tâm sự và mong đợi sự thay đổi

  The street-style man confided and expected the change 

By Photographer