My travel and work is a plan | Du lịch và công việc của tôi là một kế hoạch My travel and work is a plan | Du lịch và công việc của tôi là một kế hoạch Nhảy đến nội dung

My travel and work is a plan | Du lịch và công việc của tôi là một kế hoạch Tôi có thể làm việc vì cuộc sống
Nhưng tận hưởng cuộc sống với thiên nhiên là không thể tránh khỏi
Quên đi những ngày áp lực của công việc, tôi phải du lịch nhiều nơi
Khi tôi trở lại làm việc, tôi hoàn toàn vui vẻ và tràn đầy năng lượng
Đó là Du lịch và công việc của tôi là một kế hoạch.


    


By Photographer