Tôi muốn có một bức tranh về con người, nghệ thuật xăm hình- Xăm mình thật đau đớn tôi biết điều đó, nhưng tôi muốn những điều tốt đẹp trở nên tích cực, khi tôi cho bức hình xăm nghệ thuật trên cơ thể của mình.
đẹp là một sở thích của môi trường ôn hòa, tạo ra một bức tranh ý nghĩa trên cơ thể và đam mê nghệ thuật.
Dù ai nhìn vào mặt tiêu cực, tôi vẫn thích và đam mê, nghệ thuật trên cơ thể! Hình xăm nghệ thuật.


Tôi muốn có một bức tranh về con người, nghệ thuật xăm hình


   

   
   
By Photographer

Google