Bạn có giống tôi không, tôi là một cô gái cá tínhĐúng ! Con gái không cá tính rất khó coi lắm.
Đó là một bản chất của tôi
Tôi thích nó ! với bản chất đúng đắn và quyết đoán của cuộc sống. 
Bạn muốn giống như tôi không?  
Are you like me, I'm a girl of personality

By Photographer
Copyright © Mrloctv . Desinger