Người đàn ông tâm sự trong cơn gió thoáng quaNgười đàn ông tâm sự trong cơn gió thoáng qua  


The man confided in the fleeting windBy Photographer