Anh chàng bụi bặm thật phong cáchAnh chàng bụi bặm thật phong cách
  
 


The dusty guy is stylish
  

By Photographer