Chàng trai đau đớn với sự ngạc nhiên vô vọngChàng trai đau đớn với sự ngạc nhiên vô vọng         
 
           
  
The boy was in pain with hopeless surprise


By Photographer