Nói chuyện với tôi với một căn phòng cô đơnNói chuyện với tôi với một căn phòng cô đơn
  

  

 


Talk to me with a lonely room

By Photographer