Tình yêu là nỗi đau, tôi cố quên nhưng không thểTôi đã khóc và nhớ, những gì trôi qua trong nước mắt.
Đau đến nỗi tôi không thể quên, tình cảm của nhau vẫn còn trong tim.
Cười, nhẹ nhàng, rồi bình tĩnh kiềm chế suy nghĩ.
Thời gian tôi sẽ chờ, để xóa và xóa khi mặt trời đang di chuyển.
Hy vọng thay đổi chỉ chờ thời gian
  
Tình yêu là nỗi đau, tôi cố quên nhưng không thể

By Photographer

Google