Cô bé mặc áo đỏ với khuôn mặt búp bêCô bé mặc áo đỏ với khuôn mặt búp bê 
  

Little girl in red with a doll faceBy Photographer