Tôi mô tả tính cách nghệ thuật của một họa sĩ vẽ tranhTôi là một người phụ nữ, tính cách của tôi giống như một tấm gương phản chiếu.
Tôi mô tả nhân vật nghệ thuật của một họa sĩ vẽ tranh, 
người phải đối mặt với gương tôi đây


I describe the artistic character of a painting artistBy Photographer