Tôi có thể hôn bạn bất cứ lúc nào và những gì?Tôi có thể hôn bạn bất cứ lúc nào và những gì?
Ngọt ngào trong môi và cảm giác rung động
Tôi có thể nghe và nghe trong tim
Đó là tình yêu của tôi dành cho bạn
Tôi có thể hôn bạn bất cứ lúc nào và những gì?By Photographer