Rượu là cô đơn trong tâm sự của tôiRượu là cô đơn trong tâm sự của tôi 

   Alcohol is lonely in my confidences
By Photographer
Copyright © Mrloctv . Desinger