Người đàn ông của thời gianNgười đàn ông của thời gian

Man of timeBy Photographer