Câu chuyện chàng trai ở đường thôn | Life ManTôi có thể vất vả quanh năm suốt tháng ! tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn 
Trừ khi tôi phải chịu đựng vất vả ở cuộc sống này Tôi gom từng chiếc lá đừa về làm những điều tôi cần chúng !

Khi tôi làm mệt ,điều tôi cần là làm hơi thuốc khi mệt mỏi 


Life ManBy Photographer

Google