Một từ để tôi tâm sự với bạn

Khi con đường bạn trải nghiệm , luôn gặp nhiều vất vả và chông gai 

Bạn kiên trì hay bỏ cuộc nó xuất phát từ ý nghĩa của bạn ! 
vì ý nghĩ luôn cho ta sự chi phối không .

vững chắc , lo ngại để nhắm mục tiêu con đường tương lai của mình đi rất khó .

Nhưng điều quan trọng là bạn nhắm mục tiêu của chính bản thân mình đã chọn .
Chỉ một từ tôi gửi đến bạn .

Hãy Thành thật với bản thân cho sự thành công có thể đến với bạn .

Google