Một từ để tôi tâm sự với bạn Một từ để tôi tâm sự với bạn Nhảy đến nội dung

Một từ để tôi tâm sự với bạn

Khi con đường bạn trải nghiệm , luôn gặp nhiều vất vả và chông gai 

Bạn kiên trì hay bỏ cuộc nó xuất phát từ ý nghĩa của bạn ! 
vì ý nghĩ luôn cho ta sự chi phối không .

vững chắc , lo ngại để nhắm mục tiêu con đường tương lai của mình đi rất khó .

Nhưng điều quan trọng là bạn nhắm mục tiêu của chính bản thân mình đã chọn .
Chỉ một từ tôi gửi đến bạn .

Hãy Thành thật với bản thân cho sự thành công có thể đến với bạn .