Sự tích thiên nga đen | Câu chuyện huyền thoại
Người chị đã che giấu người em ! vì nổi đau còn chất chứa trong lòng, 
đành phải bỏ mặt em mình với sự cô đơn tẻ nhạt
Accumulation of black swans | Sự tích thiên nga đen
By Photographer
Copyright © Mrloctv . Desinger